W piątek 27 września 2019 r. o godz.10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury (Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 27) odbędzie się 11. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 sierpnia 2019 roku.
  3. Ocena funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2018.
  4. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i jej ocena.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta Chodasewicz