Vybudovala přístřešek, který slouží cyklistům a turistům k odpočinku, úkrytu před nepřízní počasí, ale také k přespání při jejich putování v česko – polském příhraničí.  

Přístřešek je umístěn za psychiatrickou nemocnicí vedle hasičské nádrži, která sice není určená ke koupání, ale dotváří celkový ráz daného místa. Od přístřešku vedou na západ respektive jihozápad turistické značené trasy červená a zelená na sever se můžete vydat po Přírodně historické stezce Marianny Oranžské a dojít do Zlotého Stoku a následně až do Kamieniece Zabkowickeho.

Obec Bílá Voda v projektu „Cyklotrasa Marianny Oranžské

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317“