20 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Byczeń.

W zebraniu uczestniczył wójt Marcin Czerniec, zastępca wójta Gminy Karolina Sarzyńska, radny Dominik Krekora, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 61 mieszkańców sołectwa Byczeń.

Spotkanie otworzył sołtys Sołectwa Pan Tadeusz Cenarski witając wszystkich zgromadzonych oraz  składając sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem został wybrany jednogłośnie po raz kolejny Pan Tadeusz Cenarski.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Jan Cenarski – przewodniczący Rady Sołeckiej,
  2. Alicja Sztangret,
  3. Tadeusz Kurczyna,
  4. Barbara Boczula,
  5. Eugeniusz Gutowski.