W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczyli w 19. edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, której pomysłodawcą jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie. Zebrane fundusze przeznaczone są na pomoc specjalistyczną i wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych.

Dzięki wspólnej pracy wychowawców, uczniów i ofiarności rodziców Szkoły Podstawowej oraz klas trzecich Gimnazjum zebrano 1262,80 zł. Przeliczone monety zapakowano do trzynastu paczek ważących po ok.10 kg i przesłano je Pocztą Polską na konto Towarzystwa Nasz Dom.

Komisję podsumowującą akcję wraz z opiekunem reprezentowały uczennice klas siódmych: Julia Jankojć, Anna Hołowacz, Wiktoria Gutowska, Klaudia Niemiec, Oliwia Szmyt, Aleksandra Olchowy, Zofia Bocian, Wiktoria Działa, Hanna Grzanka, Maja Herbut, Lena Piwowar i Zuzanna Tofel.

W segregowaniu monet z wielką chęcią pomagały również pierwszaki, doskonaląc przy okazji swoje umiejętności rachunkowe. Wszystkim, którzy brali udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu dyrekcja szkoły i opiekun akcji serdecznie dziękuje.

Ewa Otfinowska – opiekun akcji