Klasę IVb Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziła mama jednego z uczniów, Pani Magdalena Bołaz w celu zaprezentowania swojego zawodu, tj. położnej środowiskowo-rodzinnej NZOZ „Medicus Plus”.

Najpierw poznaliśmy krótką historię zawodu położnej. Dowiedzieliśmy się, że jest to jeden z najstarszych zawodów, a jego korzenie sięgają początków cywilizacji. W dawnych czasach położne pilnie strzegły swej wiedzy, a nabyte umiejętności przekazywały tylko wybranym osobom, przeważnie swym córkom. W dzisiejszych czasach, aby zostać położną trzeba zdobyć tytuł licencjata lub magistra położnictwa i zostać wpisanym do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

W dalszej części spotkania Pani Magda opowiedziała nam o swojej pracy, czyli o licznych i różnorodnych obowiązkach położnej środowiskowo-rodzinnej, takich jak: edukacja w zakresie planowania rodziny, przygotowanie kobiety do porodu, odbieranie porodu w różnych nagłych przypadkach, opieka nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz w chorobach ginekologicznych, opieka nad  noworodkiem, jego mamą oraz rodziną przez 6 tygodni od porodu,  edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety, prawidłowego odżywiania w okresie ciąży i połogu, pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii ciąży.

Szczególnie duże zainteresowanie uczniów wzbudził sprzęt, którego używa w codziennej pracy położna rodzinno-środowiskowa. Mogliśmy nie tylko zobaczyć na własne oczy, ale również dotknąć i spróbować użyć dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do mierzenia tętna płodu, przyrządu do oceny wymiarów miednicy kobiety przed porodem, stetoskopu, ciśnieniomierza.

Pod koniec spotkania, które odbyło się w czerwcu br., był czas na zadawanie pytań, których było bardzo dużo i na które Pani Magda cierpliwie i wyczerpująco odpowiadała. Pytania nasze dotyczyły między innymi radosnych i smutnych wspomnień Pani Magdy z odebranych porodów, bliźniąt syjamskich, porodów poprzez cesarskie cięcie, przyczyn wad rozwojowych dzieci, warunków pracy i zarobków położnej.

Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie Bołaz za to wyjątkowe spotkanie, podczas którego poznaliśmy zawód położnej. Dziękujemy również za poświęcony nam czas.

Weronika Kwiatkowska – uczennica klasy IV b pod opieką Alicji Walerian