Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 238/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Szkolnej 7/9.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.07.2019 roku do dnia 21.08.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.