Zgodnie z obietnicą Rządu od 6 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (poz. 827) w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich.

Kto może złożyć wniosek?

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i którym to w związku z tym wpisem został nadany numer REGON, NIP oraz posiadają numer rachunku bankowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:

  • na wsi,
  • w miastach do 5.000 mieszkańców,
  • w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Na co można uzyskać wsparcie?

KGW musi zobowiązać się do wykorzystania dotacji na realizację zadań ustawowych koła, w tym na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, na rozwój obszarów wiejskich czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza kultury lokalnej i regionalnej.

Budżet: 40.000.000 zł.

Dotacja na te działania musi zostać spożytkowana w całości do 31 grudnia 2019 r, a następnie rozliczona poprzez złożenie sprawozdania do ARiMR w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Wysokość wsparcia:

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków),

– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),

– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).

Czas trwania projektu: od 7 maja 2019 do wyczerpania środków (nie poźniej niż do 31.10.2019)

Więcej informacji: Pełnomocnik ds. koł gospodyń wiejskich w Biurze Powiatowy w Garwolinie tel : 256430309

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

Ruszył nabór wniosków o dotacje dla KGW na rok 20192