Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 145/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/5.
  • Zarządzeniem Nr 146/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5/3.
  • Zarządzeniem Nr 147/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/4.
  • Zarządzeniem Nr 148/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/2.
  • Zarządzeniem Nr 149/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5/1.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.06.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.