Za nami XVII Gminny Konkurs Recytatorski „Stąd nasz ród” pod patronatem przewodniczącej Rady Gminy oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.

25 kwietnia 2019 r. odbył się konkurs, w którym dzieci z klas I – III rywalizowały ze sobą na dwóch poziomach: pierwszoklasiści osobno oraz drugoklasiści wraz z trzecioklasistami. Nowością w tegorocznych zmaganiach recytatorów był szerszy zakres wierszy do wyboru, dodatkowo z pośród polskich autorów poezji dziecięcej.

Recytacji przysłuchiwała się komisja, w skład której weszły panie: Małgorzata Wilk, Dorota Twardowska, Iwona Bukańska-Flinta. Zmagania młodych recytatorów obserwowali zaproszeni goście Felicja Wołyńska, przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Chodasewicz, dyrektor SP nr 1 Bożena Kołodziej, Bożena Glina oraz rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Po recytacji, kiedy obradowała komisja, czas uprzyjemnił nam występ muzyczny młodych, zdolnych gimnazjalistów w składzie: Adam Bielas, Klaudia Skotnicka, Kamila Cymbała.

Z przyjemnością wysłuchaliśmy również recytowanych wierszy w wykonaniu p. Felicji Wołyńskiej. Mogliśmy również poznać kilka ciekawostek na temat naszego konkursu od jego pomysłodawczyni Pani Bożeny Gliny. Wreszcie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych statuetek, ufundowanych przez patronów konkursu Panią Bernadetę Chodasewicz – przewodniczącą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki i Panią Bożenę Kołodziej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Laureatami konkursu zostali:

Klasy pierwsze                                                

  • I – Lena Łuczak (SP nr 1)
  • II – Marta Mroczek (SP nr 1)
  • III – Antoni Ferenc – Rosikoń (SP nr 2)

Klasy drugie, trzecie

  • I – Wojciech Wilkoszewski (SP nr 2)
  • II – Maria Sokołowska (SP nr 1)
  • III – Daria Kamińska (SP nr 2)

Organizatorkami konkursu były panie: Agnieszka Wydra i Aleksandra Rembiasz.

Agnieszka Wydra