W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia z okazji świąt majowych.

Na początku przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała wszystkich zebranych w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wejściu Pocztu Sztandarowego szkoły, wystąpiły dziewczęta z klas VI i VIII śpiewając piosenkę „Dziś idę walczyć mamo”. Do tego występu przygotowała je pani pedagog Milena Skotnicka.

Następnie na scenie pojawili się młodsi aktorzy z klas IVa, IV b i VII, którzy pod opieką pań: Alicji Walerian i Alicji Nowakowskiej przygotowali inscenizację dotyczącą Święta Pracy – 1 maja, Święta Flagi – 2 maja i oczywiście Święta Narodowego – Konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło też grupy posłów wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, obrad Sejmu Wielkiego i samego momentu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Inscenizacja przeplatana była specjalnie dobranymi podkładami muzycznymi oraz pieśniami patriotycznymi np. „Polska flaga”, „Szara Piechota”. Na scenie pojawiły się też uosobione: Historia i Konstytucja, które opowiadały o ważnych wydarzeniach dla naszej Ojczyzny. Przypomniały również daty: 1 maja 2004 r. – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz 8 maja 1945 r. – Dzień Zwycięstwa – zakończenie II wojny światowej.

Na zakończenie akademii, która miała miejsce 8 maja 2019 r., głos zabrał pan dyrektor Arkadiusz Albrecht. Podziękował dzieciom i nauczycielkom za przygotowanie tej patriotycznej uroczystości oraz wręczył dyplomy laureatom szkolnych konkursów historycznych.

To niewielki fragment historii naszego kraju. Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym!