Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpili do sprawdzianu podsumowującego wiedzę i umiejętności zdobyte przez ostatnie sześć lat.

5 kwietnia, mimo dobrego przygotowania, uczniowie odczuwali stres i byli bardzo skupieni. Odświętnie ubrani, z przejęciem weszli do sal i rozpoczęli pisanie pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu. W ocenie uczniów sprawdzian nie był trudny, jednak w napięciu czekamy na oficjalne wyniki.