Praca w Szkole Podstawowej nr 1 ukierunkowana jest na osiąganie wysokich efektów kształcenia. Bardzo ważną rolę w procesie dydaktycznym obok nauczycieli pełnią rodzice.

Zgodna współpraca z rodzicami pozwala efektywnie realizować zamierzone cele. Aby współpraca układała się harmonijnie, a spotkania z nauczycielami był konstruktywne, należy zadbać o odpowiednie relacje.

W tym celu 16 lutego 2016 r. odbyło się szkolenie nauczycieli na temat współpracy z rodzicami. Celem szkolenia było:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności budowania relacji i angażowania do współpracy  rodziców,
  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
  • implementacja strategii radzenia sobie z  emocjami w trudnych sytuacjach.