Fundacja Partycypacji Społecznej zaprasza do udziału w projektach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 „E-Senior” w województwie dolnośląskim. Na zajęcia można się zapisać w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim osobiście lub telefonicznie: 748173231 lub poprzez e-mail: gck@kamzab.pl

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65. roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Nie ma górnej granicy wieku uczestnika. Efektem realizacji projektów ma być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu.

DZIAŁANIA:

Działania projektowe zaplanowano na 3 lata. Wsparcie zaplanowano dla seniorów wyłącznie z gmin, które wcześniej zadeklarowały udział w projekcie. Szkolenia umożliwiają każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Ma kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym seniora (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

ESENIOR 65_