Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z harmonogramem konkursów przewidzianych na maj 2019 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ INFORMACJĘ