W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, jeszcze przed Wielkanocą, Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką pań Teresy Gembary, Elżbiety Dąbrowskiej i Alicji Walerian zorganizował kiermasz, którego mottem przewodnim były słowa patrona szkoły św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Uczniowie część symboli świąt wielkanocnych wykonali na lekcjach techniki i plastyki oraz na zajęciach świetlicowych, a część samodzielnie w domu. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia oraz zakupili palmy, stroiki i inne świąteczne ozdoby. Pozyskane pieniądze zostaną tradycyjnie przeznaczone na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której głównym celem jest ratowanie polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą. Jest to już X edycja tego wydarzenia, organizowanego przez Fundację Studio Wschód i TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.