W związku z planowanym naborem wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dot. celów LSR oraz kryteriów wyboru operacji.

Spotkania odbędą się w każdej gminie należącej do Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkań znajdują się na poniższej infografice.

Czas na własną firmę1