W ramach rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania