Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

W okresie grzewczym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na spotkanie, podczas którego będą omawiane wszystkie kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i jest organizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Celem głównym kampanii ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowe to podniesienie poziomu wiedzy na temat:

  • zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych,
  • zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla,
  • zapewnienia właściwej ewakuacji,
  • sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz.

Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla NIE usłyszysz!

NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa2