Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II wolontariuszami w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP

Zebrane kwoty będą przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości prawidłowej diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim czynnie zaangażowali się w akcję. W niedzielę 13 stycznia 2019 roku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało 12 wolontariuszy pod opieką nauczycieli i rodziców. Pieniądze były zbierane wśród mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wolontariusze spotkali się z ogromną życzliwością i zrozumieniem ludzi, którzy chętnie wrzucali datki do puszek.

Dumni z naszego udziału w tej wielkiej ogólnonarodowej publicznej zbiórce pieniędzy wierzymy, że kwota zebrana przez uczniów naszej szkoły przyczyni się do pomocy chorym dzieciom, a kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie dniem pełnym energii, radości i zabawy i już nikt nigdy nie zakłóci w żaden sposób tego szlachetnego przedsięwzięcia i nigdy nie dojdzie w czasie tej akcji do żadnych niepokojących wydarzeń, a tym bardziej do jakiejkolwiek eskalacji nienawiści i przemocy.

Pełni nadziei jesteśmy jednocześnie bardzo poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza, który został zamordowany na „Światełku do nieba”. Cześć Jego pamięci! Całej Rodzinie i Bliskim prezydenta Pana Pawła Adamowicza składamy szczere wyrazy współczucia w tej bolesnej dla wszystkich chwili.

Wiktoria Śnieżek – wolontariuszka WOŚP