Uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim od kilku lat uczestniczą pod opieką dyrektora szkoły, wychowawców, siostry zakonnej i pedagoga szkolnego w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze. Zbiórka odbywa się w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Mottem przewodnim tej szlachetnej akcji jest fragment „Poematu repatriacyjnego” Władysława Surowieckego: „Tamże na naszych wschodnich rubieżach bieleją kości ojców i dziadów. Zostały w piachu bronić jeszcze Polski przed zapomnieniem w mrokach historii.”

Zebrane znicze, w kolorach białym i czerwonym, zostały zapakowane w kartony i przekazane do siedziby TVP Wrocław, skąd zostaną przekazane na Ukrainę i Wileńszczyznę i zapłoną na wielu zniszczonych, zapomnianych, wołających o pomoc polskich mogiłach. Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lampki z Polski są nie tylko symbolem pamięci o tych zmarłych Polakach, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, ale również „kawałkiem Ojczyzny” w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli.

Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w przedsięwzięciu, dzięki któremu możemy dać świadectwo naszej pamięci o przodkach, których groby znajdują się na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, a także na polskich cmentarzach na Ukrainie, remontowanych  przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.

Wydarzenie to było dla nas wielką lekcją patriotyzmu oraz okazją do poznania prawdziwej historii ludzi, którzy zostali siłą zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych stron. Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za wsparcie tej patriotycznej akcji, za zaangażowanie i pomoc w „zapaleniu ognia pamięci” na grobach naszych pradziadów i bohaterów narodowych.

Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu

Już od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II pod opieką wychowawców przed Uroczystością Wszystkich Świętych udają się na pobliskie cmentarze, aby posprzątać opuszczone i zaniedbane groby, zapalić „znicze pamięci” oraz pomodlić się.

Dla uczestników akcji jest to dzień szczególnej pamięci o zmarłych, jak również okazja do wyjątkowej refleksji nad własnym życiem. Patrząc na porządkowane groby, wspominając bliskich i znajomych, którzy już zakończyli swoją „ziemską wędrówkę”, wspominamy również nauki naszego Patrona, świętego Jana Pawła II, w których między innymi znajdujemy zachętę do tego, abyśmy „…skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi…”

Uczniowie klasy IVb i Va pod opieką wychowawców