.VIII kadencja samorządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki została rozpoczęta uroczystą sesją Rady Gminy.

Sesję, która odbyła się 23 listopada 2018 r. poprowadził radny senior Tadeusz Cenarski. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i w obecności sztandaru gminny, radni złożyli ślubowanie. Agnieszka Rogowska-Koprzak, w imieniu gminnej komisji wyborczej przedstawiła sprawozdanie z przebiegu wyborów samorządowych na terenie Gminy i wręczyła zaświadczenie o wyborze wójtowi gminy.

Nową przewodniczącą rady gminy Kamieniec Ząbkowicki została wybrana radna Bernadeta Chodasewicz, a wiceprzewodniczącym radny Tadeusz Cenarski. Ślubowanie złożył wybrany po raz czwarty na wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec. W swoim wystąpieniu programowym włodarz dziękował wyborcom za zaufanie i zaprosił wszystkich radnych do współpracy na rzecz dobra wspólnego gminy. Przedłożył też główne założenia planu działania, jaki zamierza realizować przez najbliższe pięć lat wspólnie z radnymi, sołtysami i przede wszystkim ze wszystkimi mieszkańcami.