Wójt naszej gminy Pan Marcin Czerniec i przedstawiciele Rady Gminy: Pani Bogusława Tokarz i Pan Ryszard Kleniuk wręczyli stypendia podczas uroczystego apelu z okazji Pasowania Pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła I.

2 października 2018 r. stypendia otrzymało aż piętnastu uczniów z klas IV-VII.

  • 3 stypendia naukowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, tj. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości minimum 5,5 oraz wzorowe zachowanie,
  • 4 stypendia za 100% frekwencję i wzorowe zachowanie,
  • 3 stypendia artystyczne za zdobycie tytułu laureata w konkursach w dziedzinach artystycznych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca), wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim i wzorowe zachowanie,
  • 5 stypendiów za wzorową postawę społeczną, czyli za wzorowe zachowanie i czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akcjach oraz innych spotkaniach na rzecz szkoły i społeczności

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy! Zachęcamy również wszystkich do wzorowego zachowania i systematycznej nauki w bieżącym roku szkolnym. Pamiętajmy też, że naprawdę warto rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczyć w konkursach i zawodach sportowych, systematycznie uczęszczać na szkolne zajęcia. Wszak szansa na kolejne stypendia już za kilka miesięcy!

Kornelia Ciszek – sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego pod opieką Alicji Walerian