W  naszym  przedszkolu  mamy  świadomość  jak  ogromny  wpływ  na  człowieka  ma  pierwszy  etap  jego  edukacji.  W  okresie  przedszkolnym  dokonuje  się  wszech stronny  rozwój  dziecka,  pozwalający  na  formowanie  się  podstawowych  struktur  jego  osobowości.  Jest  to  czas  intensywnego  doświadczania  i  poznawania  świata.  Dziecko poszukuje  wiedzy  o  otaczającym świecie.  Wszystko  jest  nowe,  trzeba  to zbadać,  poznać  odkryć,  podporządkować.

W  naszej  pracy opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznej  dużą  wagę  przywiązujemy  do  tego  ,  aby  zajęcia  we  wszystkich  grupach rozwijały  wyobraźnię,  pomysłowość  i  kreatywność.  Dzięki  temu  nasze  przedszkolaki  stają  się  bardziej  samodzielne,  zdobywają  umiejętności  radzenia  sobie  w  najróżniejszych  sytuacjach,  wykonują  własną  inicjatywę. Pragniemy,  aby  poprzez  zabawę  i  „naukę”  otworzyły  się  na  otaczający  świat,  umiały  dokonywać  samodzielnych  wyborów,  rozwinęły  sprawność  i  radość  odkrywania  tego,  co  nowe  i  nieznane.

Mając tego  świadomość  dążymy  do  stworzenia  jak  najbardziej  przyjaznego  środowiska  dla  rozwoju  dziecka. Nasze  przedszkole  zapewnia  wychowanką  troskliwą  i  czujną  opiekę. Atmosfera w naszym przedszkolu jest współtworzona  zarówno przez personel przedszkola, jak i przez dzieci, a także rodziców. Dbamy więc o to, aby dzieci rozwijały się w radosnym i bezpiecznym otoczeniu. Zarówno pod względem lokalowym, jak i wyposażeniem poszczególnych sal, przedszkole dostosowane jest do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnych.

Oprócz podstawowych zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w przedszkolu odbywają się zajęcia rytmiczne, dzieci  uczą się języka angielskiego. Prowadzona jest również katecheza i zajęcia logopedyczne. Głównym celem zajęć rytmicznych jest dążenie do zaspokojenia u dziecka naturalnej potrzeby  ruchu. Zajęcia te wspierają prawidłowy rozwój społeczny dziecka poprzez  zespołowe działanie, rozwijają muzyczną wrażliwość oraz kształcą wyobraźnię. Uczą skupienia, kształcą logiczne myślenie dzięki korelacji słowa, melodii, rytmu oraz ruchu, rozładowują stres oraz napięcie. Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci uczą się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek oraz recytację ciekawych wierszyków. Rozwijają sprawność  językową poprzez słuchanie i mówienie .

Na zajęciach logopedycznych  prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Tak więc czas dzieci w przedszkolu wypełniony jest „nauką” i zabawą.

W przedszkolu jest przyjemnie, miło i beztrosko.
Czy jesienią, czy też latem, zimą czy też wiosną.
Nie ma czasu też na nudę ani marudzenie,
Każdy dzień zabawie sprzyja, a zabawa w cenie!
Panie nam pomogą zawsze, gdy chcemy pomocy.
A gdy czasem jest nam smutno bez taty i mamy,
To w zastępstwie swych rodziców panie swoje mamy!
Panie nigdy się nie gniewają, gdy broimy z rana.
Mówią tylko: Oj dzieciaki! Całe zatroskane.
Tu kolegów swoich mamy i swe koleżanki
I wesoło się bawimy w berki i „kucanki”.