Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

-Zarządzeniem nr 267/2018 z dnia 19.11.2018 r. wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Młyńskiej 5/2 wraz z udziałem 14/100 części.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 19.11.2018 r. do dnia 10.12.2018 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.