Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 160/2021 z dnia 06 maja 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 61,
  • Zarządzeniem Nr 161/2021 z dnia 06 maja 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 181/2,
  • Zarządzeniem Nr 163/2021 z dnia 06 maja 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.05.2021 roku do dnia 27.05.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.