W kamienieckiej Jedynce 15 listopada 2018 r. odbył się konkurs „Patron Szkoły” dla uczniów klas drugich i trzecich.

Po eliminacjach klasowych do ostatecznej rozgrywki przystąpiły drużyny poszczególnych klas. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym drużyny odpowiadały na sześć pytań. Następnie w drugim etapie uczniowie losowali numery pytań, na które udzielały odpowiedzi ustnej. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy o Bolesławie Chrobrym. Nad przebiegiem konkursu czuwała pani Elżbieta Cwek.

Ostateczne wyniki konkursu:

  • 1 miejsce: drużyna klasy 2a w składzie: Michał Bierut, Maciej Deryło, Igor Tworzydlak
  • 2 miejsce: drużyna klasy 3a w składzie: Julia Barcz, Marysia Sokołowska, Gabriela Rozmis, Zuzanna Stefaniak
  • 3 miejsce: drużyna klasy 2b w składzie: Julia Grabas,  Justyna Małkowska, Oliwia Kawa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a dyplomy rozdane zostaną na najbliższym apelu. Organizator dziękuje wychowawcom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizator: Krystyna Głuszczak