Przedszkole „Baśniowa Kraina” odwiedzili niezwykli goście. 3 października 2018 r. przybyli do dzieci prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” w Kamieńcu Ząbkowickim pan Zdzisław Kril oraz pan Zbigniew Grzybczak – sekretarz Koła „Jeleń”.

Celem tego spotkania było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zapoznanie ze strojem myśliwego i jego rolą, jaką pełni w lesie, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,  odpowiedzialności za stan otaczającej ich przyrody; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.

Darz Bór – tymi słowami pan prezes Koła  powitał wszystkich przedszkolaków i z wielkim entuzjazmem zaczął opowiadać dzieciom o swoich zainteresowaniach. Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywa myśliwy w życiu lasu. Nasi goście zwrócili uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, dokarmiania ich zimą, szanowania ich środowiska naturalnego. Pan prezes pokazał zdjęcia zwierząt leśnych i w skrócie scharakteryzował ich warunki życia. Przypomniał także o zasadach właściwego  zachowania się w lesie.

Dla naszych milusińskich ważna była także informacja, jak dzieci i dorośli powinni zachować się podczas niespodziewanego spotkania z mieszkańcami lasu. Na pożegnanie przedszkolaki wręczyli naszym miłym  gościom słodki upominek oraz  dyplom z podziękowaniem za poświęcony czas i przekazanie  cennej wiedzy, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie.