Jak każdego roku dzieci z Przedszkola Publicznego „Baśniowa Kraina” wzięły udział w IX Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki”, który odbył się w Złotym Stoku.

Jury oceniało wykonawców w trzech kategoriach; solista, duet oraz zespół. Kamienieckie Przedszkole Publiczne Nr 1 reprezentowali: Karolina Poprzeczka z grupy 5–6 latków z piosenką „Była sobie żabka mała” w kategorii solista oraz Julia Koprzak i Maciej Bochowicz z grupy 5–latków z piosenką „Zakochany bocian” w kategorii duet.

Celem konkursu było promowanie dziecięcej działalności estradowej, popularyzacja repertuaru dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem walorów artystycznych i wychowawczych wykonywanych piosenek, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci, inspirowanie nauczycieli do twórczej działalności artystycznej oraz przegląd dorobku artystycznego dzieci śpiewających w placówkach wychowania przedszkolnego. Organizatorem tego konkursu była Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” przy udziale Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku pod honorowym patronatem Burmistrza Złotego Stoku – Grażyny Orczyk. W Przeglądzie wzięło udział ponad 60 uczestników, którzy przyjechali z Bielawy, Piławy Górnej, Domaszkowa, Srebrnej Góry, Stoszowic, Stolca, Ząbkowic Śląskich, Kamieńca Ząbkowickiego, Kudowy Zdrój, Polanicy Zdrój, Mąkolna i Złotego Stoku. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie.