Pragnę Państwa poinformować, iż od dnia 1 października 2018 r. ruszyła druga edycja wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.

Jednocześnie informuję wszystkie zainteresowane osoby otrzymaniem żywności o składanie  wniosków o przyznanie paczek żywnościowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 200% kryterium dochodowego tj. 1 402 zł, a dla osób w rodzinie 1 056 zł na osobę.

Zachęcam Państwa do składania wniosków.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki