.Szanowne Panie i Szanowni Panowie – Sołtysi Gminy Kamieniec Ząbkowicki!

Od wielu lat z podziwem i szacunkiem patrzę na Państwa zaangażowanie i zatroskanie o najmniejsze wspólnoty naszej gminy, jakimi są sołectwa. Praca, jaką Państwo i poprzednicy wykonaliście dotąd na rzecz mieszkańców, ale także ambitne zamierzenia na przyszłość, jasno pokazują, że sołtysi w Gminie Kamieniec Ząbkowicki są społecznikami i zasługują na wdzięczność.

W Dniu Sołtysa serdecznie życzę Paniom i Panom wielu sił do dalszej aktywności samorządowej, zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności. Wierzę, że nadal będziemy współdziałać na rzecz dobra wspólnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki i jej wszystkich mieszkańców.

Marcin Czerniec

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego