Doboszowice to wieś położona na granicy Pradoliny Nysy oraz Wysoczyzny Ziębickiej. Prawdopodobnie miejscowość założona została w XIII wieku przez osadników niemieckich. Do połowy XV wieku Doboszowice pozostawały wsią rycerską należącą kolejno do różnych rodzin.

Po reformie administracyjnej dokonanej na początku XIX wieku wieś stała się częścią powiatu ziębickiego. W 1872 roku przez Doboszowice przeprowadzono linię kolejową łączącą Kamieniec Ząbkowicki z Nysą. Obecnie niedaleko wsi znajduje się kamieniołom gnejsu, który wykorzystywany jest do produkcji kruszyw drogowych i kolejowych.

W przeciągu ostatnich lat na terenie sołectwa dokonano modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej łącznie z zakupem auta potrzebnego do realizacji zadań jednostki wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym. Remont przeszedł budynek szkoły podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej. W jej budynku utworzono ponadto bazę dla Państwowej Straży Rybackiej oraz sklep na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w niezbędne artykuły żywnościowe z uwagi na brak innych sklepów w sołectwie. Wykonano remont pomieszczeń na utworzenie klubokawiarni działającej przy Gminnym Centrum Kultury. Na terenie miejscowości rozmieszczono trzy nowe przystanki autobusowe. Ponadto przeprowadzono remonty dróg wewnętrznych, wykonano sieć wodociągową w dolnej części sołectwa, a w trakcie realizacji jest jej wykonanie w pozostałej części sołectwa.