Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła 2 odbywają się we wrześniu. W tym roku szkolnym do pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego zgłosiło się aż dwunastu kandydatów.

Wybory poprzedziła kilkudniowa kampania wyborcza, w czasie której kandydaci przedstawili wiele ciekawych pomysłów na organizację życia szkolnego. Swoje pomysły prezentowali na plakatach wyborczych i ulotkach oraz podczas szkolnego apelu.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za chęć pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz za wielkie zaangażowanie w kampanię wyborczą. Członkom Zarządu Samorządu Uczniowskiego życzymy sprzyjających warunków do realizacji wyborczych obietnic oraz samych sukcesów w samorządowej pracy. Skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca: Manuela Siwak – klasa VIII
  • Zastępca przewodniczącej: Hanna Stuglik – klasa VI
  • Skarbnik: Jakub Eperlein – klasa VIII
  • Sekretarz: Kornelia Ciszek – klasa V b
  • Członkowie: Klaudia Mikosz – klasa VI, Wiktoria Sarzyńska – klasa VII,  Grzegorz Pazdan – klasa V a

Samorząd Uczniowski będzie pracował pod opieką pani Alicji Walerian i pani Dagmary Szymczak.