W kamienieckim gimnazjum po raz 16. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona, obchodzony w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, od 2002 roku. Uroczystość Dnia Patrona, którą obchodzono 22 grudnia 2016 r., połączono z 218. rocznicą urodzin pisarza stała się  okazją do  refleksji i przemyśleń dotyczących edukacji, przeszłości i korzeni narodowych.

Przy dźwiękach werbli wprowadzono sztandar szkoły, następnie odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty pod popiersiem patrona gimnazjum. Przewodniczący szkoły – Michał Ziomek – powiedział zebranym, że uroczystość szkolna jest wyrazem hołdu społeczności gimnazjalnej dla wielkiego twórcy romantycznego. Pani dyrektor Urszula Marszałek powitała znamienitych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji, obsługi, uczniów i ich rodziców. Podkreśliła znaczenie twórczości patrona gimnazjum, wybitnego Polaka, wielkiego poety i patrioty. Przypomniała młodzieży gimnazjalnej, że  nauka w szkole noszącej imię Adama Mickiewicza to powód do dumy i jednocześnie szansa dla niej, by zostać wielkimi ludźmi.

Święto Patrona Szkoły stało się doskonałą okazją wyróżnienia uczniów w konkursie „O Złote Pióro Adama Mickiewicza”. Podsumowania wyników  konkursu ortograficznego w kategorii kl. I, II i III dokonała pani  D. Twardowska. Spośród 24. znakomicie przygotowanych uczestników wyłoniono trzech mistrzów ortografii: Kaspian Bielawski (kl. I c ), Jakub Nowak (kl. II b), Miłosz Stopa (kl. III a). Pani M. Wrońska przedstawiła laureatów „Konkursu wiedzy   o  życiu, twórczości i czasach Adama Mickiewicza”, w którym nagrody otrzymali: Łukasz Jednak – I m. (kl. III b),Izabela Woźniak – II m. (III a), Aleksandra Grajek – III m. (kl. III a). Pani A. Wojtaszczyk  podsumowała wyniki konkursu szkolnego Omnibus. Dyplomy dla najlepszych uczestników w listopadzie i grudniu otrzymali: Łukasz Jednak (kl. III b), Wojciech Ciapka (kl. II a), Artur Siembab (kl. II b), Dawid Starżyk (kl. III a). W konkursie na najładniejszy wystrój świąteczny sali lekcyjnej wygrała kl. III a, co ogłosił opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani Z. Ruta. Pani dyrektor  U. Marszałek i pani S. Mazur – przewodnicząca Rady Rodziców – wręczyły zwycięzcom dyplomy, nagrody i słodkości ufundowane przez Radę Rodziców.

Dyrektor szkoły podziękowała również organizatorowi akcji dla najbardziej potrzebujących  gimnazjalistów „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” –  Kołu Przyjaciół Biblioteki pod opieką pani I. Bukańskiej-Flinty i wręczyła   dyplomy podziękowań  fundatorom 22. mikołajkowych paczek. Pani I. Wasyluk – organizator szkolnego wolontariatu – przedstawiła podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka” w roku szkolnym 2016/2017, w którą włączyła się cała społeczność uczniowska, nauczyciele  i pracownicy gimnazjum. Obdarowana rodzina otrzymała 26 paczek, w których były artykuły spożywcze, chemiczne, odzież zabawki, 350 kg węgla i ok. 2m3 drzewa. Wszystkie zespoły klasowe pod opieką wychowawców i  indywidualni darczyńcy otrzymali dyplomy podziękowania.

W części artystycznej, którą poprowadziły: Karolina Bierut i Oliwia Majewska – przedstawienie „MICKIEWICZ UCZY I BAWI” zaprezentowali uczniowie kl. II a, II b, I a i I b  pod kierunkiem pani Mirosławy Pastuch. Spektakl stanowił udaną próbę „połączenia pięknego czasu wigilijnej nocy z piękną tradycją szkoły – Dniem Patrona. Oprawa techniczna i scenografia stała się dziełem pani Izabelli Rudkowskiej oraz uczniów z kl. III a:  Aleksandry Ostropolskiej, Karoliny Matuszczyk, Izabeli Woźniak i Kaspiana Bielawskiego z kl. I c.

„Tradycja lat, a jednocześnie inna kreatywność artystyczna sprawiają, że dzień ten każdego roku jest wyjątkowym świętem” – stwierdziła Oliwia Majewska, podkreślając znaczenie obchodów Dnia Patrona – Adama Mickiewicza, wielkiego romantyka I nie myliła się! Widzowie, zaproszeni do odkrywania skarbów artystycznych w twórczości polskiego poety, Adama Mickiewicza przez realizatorów programu, odbyli podróż po świecie niesamowitych, pełnych grozy ballad, zajrzeli do krainy wielkich miłości i uczuć. Swoiste spotkanie z poezją Mickiewicza podczas wspólnej wędrówki w czasie i przestrzeni do epoki, w której żył i tworzył poeta, wzbogacone zostało śpiewem kolęd i tańcem. Tańcząca para: Adam Bielas (kl. I a) i Julia Białek (kl. I b) zachwyciła widownię wykonaniem walca do utworu Whitney Houston „I Have Nothing” Adam Bielas i Ewelina Sowa (kl. II b) w duecie wykonali kolędę „Bóg się rodzi” z repertuaru zespołu Perfekt. Z uwagą wysłuchano recytacji fragmentów Inwokacji (Mickiewicz – Wojciech Ciapka – II a) i rozmowy poety z panią Minister Oświaty (Sara Buczko – II a). Zabawna współczesna scenka z panem Tadeuszem (Filip Bocianowski – II a) w relacji narratora (Gracjan Przybylski – II a) rozśmieszyła wszystkich. Urokliwa scena rozmowy Telimeny (Aleksandra Fiedeń – II a) i Tadeusza (Filip Bocianowski – II a) została połączona z tańcem (Adam Bielas i Julia Białek) i piosenką „Czy ten pan i pani…” (Ewelina Sowa, Oliwia Kołosowska i Martyna Waligóra – I a). Publiczności nadzwyczaj podobała się solistka E. Sowa, która kilkakrotnie pojawiała się na szkolnej scenie, śpiewając „Niepewność” z repertuaru Marka Grechuty, przepiękną „Kolędę dla nieobecnych” zadedykowaną zmarłym nauczycielom, o których wciąż  się pamięta i jedną z najładniejszych polskich pastorałek pt.„Maleńka miłość” w towarzystwie uroczego szkolnego  chórku. Na tle przejmującego utworu „Piramidy” przedstawiono balladę „Romantyczność” (Zuzanna Wydra i Gracjan Przybylski – II a). Wspólnie zaśpiewana kolęda „Bóg się rodzi” stała się  zwieńczeniem uroczystości.

Pani dyrektor gimnazjum U. Marszałek zabrała głos, dziękując serdecznie uczniom i pani M. Pastuch za przygotowanie wyjątkowego programu artystycznego. Zwróciła uwagę na różnorodność i niepowtarzalność programów przygotowywanych z okazji Dnia Patrona na przestrzeni 16 lat przez nauczycieli języka polskiego. Dyrektor szkoły skierowała podziękowania za przygotowanie apelu także dla pani I. Rudkowskiej, uczniów i pracowników szkoły oraz GCK: Aleksandry Ostropolskiej, Karoliny Matuszczyk, Izabeli Woźniak i Kaspiana Bielawskiego, M. Kubienia, R. Koprzaka i L. Kopra.

Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom, pracownikom, rodzicom, przyjaciołom szkoły i ich najbliższym, aby świąteczny czas upłynął w miłości, dobroci i życzliwości przy wigilijnym stole oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017. Zadedykowała zebranym na szkolnej uroczystości wiersz K. I. Gałczyńskiego, przesłany wraz z życzeniami świątecznymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Podziękowała rodzicom i przyjaciołom szkoły za każdy dar serca, wsparcie, wolontariat, za każdą pomoc w kształtowaniu najlepszych wartości wśród uczniów. Zaprosiła uczniów, ich wychowawców  i nauczycieli na uroczyste wigilie klasowe.

Na zakończenie uroczystości  przedstawicielka samorządu szkolnego w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyła pani dyrektor życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa narodzonego Jezusa, podzieliła się symbolicznym opłatkiem i wręczyła świąteczny stroik. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia zaproszonym gościom i wręczyli świąteczne podarki.

Goście obecni na uroczystości: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy – Aleksander Ciapka, ksiądz dziekan W. Dąbrowski, radny Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Ryszard Kleniuk, Przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Mazur, Komendant Policji – nadkom. Armand Koczoń, dyrektor ZUK  – Ludwika Hajnisz-Burmistrz, Naczelnik Poczty – Elżbieta  Kilian.

Dorota Twardowska