Szukajcie w sporcie piękna, uczciwości i radosnej zabawy…

Uroczystość Inauguracji Roku Sportowego, obchodzona jako święto wszystkich sportowców naszej szkoły, odbyła się 28 września 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego  w Kamieńcu Ząbkowickim. Na uroczystym apelu poprowadzonym przez Aleksandrę Wojtaszczyk – przewodniczącą Szkolnego Koła Sportowego uczniowie – sportowcy złożyli ślubowanie. Przyrzeczenie dotyczyło zmierzania się uczniów w szlachetnej walce sportowej i godnego reprezentowania szkoły podczas udziału w zawodach sportowych. Apel olimpijski odczytała Klaudia Berdychowska. Wicedyrektor szkoły Tomasz Piwiński dokonał otwarcia Roku Sportowego i podsumował osiągnięcia sportowe z ubiegłego roku szkolnego oraz przedstawił plan zajęć sportowych na rok szkolny 2018/2019.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca szkoły Klaudia Berdychowska złożyła życzenia i ogłosiła wyniki głosowania na najsympatyczniejszego kolegę w szkole w związku  ze zbliżającym się  Dniem Chłopaka. W kl. IV-VI  SP stał się nim Bartosz Koprzak, a w kl. VII – VIII SP i III GP – Adam Bielas. Najsympatyczniejsi chłopcy otrzymali gratulacje i upominki.

Dorota Twardowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęła wyjazdy na krytą pływalnię do Kłodzka w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ponad 50 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszych zajęciach rekreacyjno-sportowych na basenie. Wyjazdy organizuje Iwona Pietrzak, nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast opiekę nad dziećmi sprawują dodatkowo Panie Dorota Pastuszczak, Ewa Otfinowska, Beata Postawa, Monika Szczepańczyk.

Inauguracja roku sportowego w kamienieckiej Jedynce (2)