Jest dobra wiadomość dla mieszkańców Doboszowic. Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dalszego wodociągowania Doboszowic.

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargowym (TUTAJ wiadomość o rozstrzygnięciu postępowania) ułoży ponad 9 kilometrów sieci wodociągowej w sołectwie Doboszowice.  Łączna wartość robot (wraz z nadzorem inwestorskim) wynosi ponad 3 mln zł.

W najbliższym czasie zaproszę mieszkańców Doboszowic na spotkanie wiejskie w sprawie realizacji zadania w terenie i spraw przyłączenia się do wodociągu, którego realizacja odbędzie się do końca 2018 roku. Tym samym zakończą się problemy niedoboru wody w naszej gminie – powiedział wójt Marcin Czerniec.