… od trzech tygodni cieszymy się letnim wypoczynkiem, ale z kronikarskiej rzetelności przekazujemy relację z zakończenia roku nauki 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński. Druga część uroczystości – z udziałem zaproszonych gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły odbyła się na sali gimnastycznej. Podczas apelu przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz, dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną dla najlepszego sportowca roku szkolnego 2017/2018. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy aktywnie pracowali na rzecz Samorządu Uczniowskiego, członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie z wzorową frekwencją.

Po wręczeniu nagród i podziękowań wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali podsumowania pracy naszej szkoły w minionym roku szkolnym, którego dokonali dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht, wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Marcin Czerniec i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz. W czasie apelu uczniowie podziękowali również pracownikom szkoły za pracę i serce włożone w wychowanie i nauczanie, za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość dla dziecięcych błędów oraz niedoskonałości. Wyrazili także uznanie rodzicom, wójtowi naszej gminy Panu Marcinowi Czerniecowi, Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, księdzu proboszczowi Wojciechowi Jasińskiemu, sołtysom oraz pracownikom wszystkich instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych za wszelką pomoc, życzliwość, a także ofiarność okazaną naszej szkole.

Ostatnią częścią uroczystości, wprowadzającą nas w radosną atmosferę upragnionych wakacji, był przygotowany pod nadzorem Pani Dagmary Szymczak taneczny występ uczniów z naszej szkoły, który wszystkim bardzo się podobał. Po apelu uczniowie rozeszli się do klas, na ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Samorząd Uczniowski