Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 147/2018 z dnia 05.07.2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 506/5 o pow. 0,0185 ha, poz. rej. G. 1051, AM-4, Nr KW SW1Z/00065494/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „MR1.3” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.810,00 zł  + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 60,00 zł

Wadium wynosi: 590,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 590,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.

*

Zarządzeniem nr 148/2018 z dnia 05.07.2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 12m² położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 506/6 o pow. 0,0184 ha, poz. rej. G. 1051, AM-4, Nr KW SW1Z/00065494/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „MR1.3” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.430,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 70,00 zł

Wadium wynosi: 650,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 650,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.