Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 172/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/6,
  • Zarządzeniem Nr 171/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/1.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.06.2019 roku do dnia 12.07.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.