„Gdy słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają….” (Goethe)

„Tata jest potrzebny”, „Życzę Tobie”, „Mój dom”, „Idzie do nas wiosna”, czy „Zakochany bocian” – tych i innych piosenek mogliśmy wysłuchać na X Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 17 maja 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury. Organizatorem festiwalu było Przedszkole Publiczne Nr 1 „Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbkowickim. Do udziału zaprosiliśmy Placówkę Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku oraz Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie i Przedszkole Samorządowe nr 2 z Kamieńca Ząbkowickiego.

Oficjalnego otwarcia X Festiwalu Piosenki Przedszkolnej dokonała pani dyrektor Elżbieta Kokoszka. Konkurs poprowadziły panie Jolanta Łęska i Sylwia Żytniak. W zmaganiach konkursowych udział wzięło 17 dzieci. Wszystkie przedszkolaki wystąpiły na festiwalu bardzo odważnie i profesjonalnie, prezentując swoje talenty wokalne. Dzieci biorące udział otrzymały pamiątkowe dyplomy, a także nagrody. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania X Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, aby wywołać na twarzach dzieci uśmiech.