W Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim odbyły się szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu OrtograficznegoO Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, w którym wzięli udział uczniowie z klas IV-VII.

Celem konkursu, który miał miejsce 15 maja 2018 r., było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy pisali dyktanda pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Wyniki konkursu

Klasy IV-VII

  • I miejsce – Hanna Stuglik
  • II miejsce – Jessika Ciborowska
  • III miejsce – Filip Wach
  • IV miejsce – Zuzanna Biel

Klasa VII

  • I miejsce – Aleksandra Janik
  • II miejsce – Wiktoria Śnieżek
  • III miejsce –  Natalia Sopuch

Po sprawdzeniu testów, komisja wytypowała do nagród tych uczniów, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością pisowni polskiej pod względem ortografii. Organizatorami konkursu były:  mgr Dagmara Szymczak i mgr Alicja Nowakowska. Gratulujmy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów  podczas Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.