Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński. Druga część uroczystości – z udziałem zaproszonych gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły – odbyła się na sali gimnastycznej.

Przesłaniem uroczystości była maksyma Petroniusza „Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.” Podczas apelu przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewelina Ferenc, dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Dyrektor szkoły wręczył również nagrody specjalne dla najlepszych uczniów z poszczególnych klas oraz dla najlepszego absolwenta i najlepszego sportowca roku szkolnego 2015/2016 Klaudii Rzepy. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy aktywnie pracowali na rzecz Samorządu Uczniowskiego, członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie z wzorową frekwencją. Rodzice wyróżnionych dzieci otrzymali od dyrektora szkoły listy gratulacyjne. Po uroczystym wręczeniu nagród i podziękowań wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali podsumowania pracy naszej szkoły w minionym roku szkolnym, którego dokonali dyrektor szkoły oraz radny Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Dominik Krekora. Pan Dominik Krekora odczytał również podziękowania i życzenia, które przekazał Wójt naszej gminy Pan Marcin Czerniec.

Bardzo wzruszającą częścią uroczystości było ślubowanie szóstoklasistów. Po ślubowaniu uczniowie podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za  pracę i serce włożone w wychowanie i nauczanie, za mądrość, dobroć i dobre rady, za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość dla dziecięcych błędów oraz niedoskonałości. Wyrazili również uznanie rodzicom, wójtowi Panu Marcinowi Czerniecowi, Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, księdzu proboszczowi Wojciechowi Jasińskiemu, księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kiernickiemu, sołtysom oraz pracownikom wszystkich instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych za wszelką pomoc, życzliwość, a także ofiarność  okazaną naszej szkole.

W imieniu rodziców szóstoklasistów głos zabrała Pani Wioletta Brzozowska-Szkrabko, która podziękowała dyrektorowi szkoły, nauczycielom oraz  pracownikom administracji i obsługi szczególnie za działania służące naprowadzeniu dzieci na taką drogę, aby w przyszłości wyrosły na wartościowych i uczciwych ludzi, za stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez wykorzystanie różnorodnych i niejednokrotnie zaskakujących metod i środków aktywizujących do nauki. Wyraziła uznanie za wszelkie starania służące zrozumieniu przez uczniów, że zgodnie z sentencją Lucjusza Anneusza Seneki „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”.

Ostatnią częścią uroczystości był wspaniały występ szóstoklasistów, po którym zostali oni serdecznie pożegnani przez uczniów z klasy piątej.  Po apelu uczniowie rozeszli się do klas, na ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Samorząd Uczniowski pod opieką Alicji Walerian