W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

27 kwietnia 2018 r. w sali gimnastycznej wszystkich zebranych powitała Hanna Stuglik – reprezentantka Samorządu Uczniowskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się inscenizacja przeplatana pieśniami patriotycznymi. Jak zawsze na apelach z okazji święta narodowego obecny był nasz Poczet Sztandarowy pod opieką p. Alicji Walerian. Na początku usłyszeliśmy „Bogurodzicę” i jakże wymowne słowa:

Biały Orzeł na niebie czerwonym

I biało-czerwona flaga …

Wpatrzeni są w nie Polacy

Od Lecha, z dziada pradziada.

Uczniowie z klas IV, VI i VII (Szymon Kuziemko, Weronika Kieniuk, Kornelia Ciszek, Jessika Ciborowska, Wiktoria Sarzyńska, Kinga Sierant, Emilia Łukasik, Remigiusz Myśliwiec, Anna Tokarz, Agnieszka Bojczuk, Oliwia Grześków,) pod kierunkiem p. Alicji Nowakowskiej przenieśli nas w odległe czasy. Począwszy od Piastów poprzez „Złoty wiek”, rozbiory, walkę o niepodległość, aż do współczesności tj. demokracji i solidarności. Recytacje poprzedzały podkłady muzyczne i piosenki dobrane adekwatnie do treści przedstawienia np. „Rota”, „Dzień zwycięstwa”. „Hymn Solidarności”, „Żeby Polska była Polską”.  Podsumowaniem występu okazała się wspólnie zaśpiewana piosenka „Kocham Cię Polsko”.

Na zakończenie pan dyrektor Arkadiusz Albrecht podziękował uczniom, opiekunom za przygotowanie apelu. Zwrócił też uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wolnych dni majowych. Była to kolejna lekcja historii, która niewątpliwie zapadła nam w pamięć. „Wraz z Konstytucją 3 Maja wytrwamy w walce i wierze!”

Uczestnicy apelu