W przedszkolu „Baśniowa Kraina” odbyły się kolejne zajęcia otwarte. Tym razem w grupie Tygrysków pod opieką pani Ali.

Tematem zajęć, przeprowadzonych 26 marca 2018 r., były zabawy matematyczne mające na celu:

  • utrwalenie wiadomości z zakresu kształtowania pojęć matematycznych (figury geometryczne, przeliczanie 1 – 7, porównywanie wielkości przedmiotów),
  • doskonalenie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
  • rozwijanie twórczego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania zadań,
  • doskonalenie umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu zadań i zagadek.

Zajęcia rozpoczęły się  od zabawy integracyjnej „Iskierka uśmiechu”, następnie dzieci sprawnie wykonywały ćwiczenia wprowadzające- ruchy naprzemienne (wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona). W dalszej części zajęć dzieci porządkowały pudełka od najmniejszego do największego oraz odwrotnie, rozpoznawały figury geometryczne, rozwiązywały zagadki, przeliczały przedmioty. Podsumowaniem zajęć była zabawa muzyczno-ruchowa „Znajdź swoją parę”. Kolejne zajęcie za rok więc już dziś zapraszamy!!