Gmina Kamieniec Ząbkowicki realizuje projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”, który jest realizowany w ramach RPO Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to ponad 6,8 mln złotych, zaś dofinansowanie ze środków unijnych ma wartość 4 724 658,46 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej i jego walorów poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych i adaptacyjnych prowadzących do wykreowania spójnej kompleksowej oferty będącą ciekawą formą spędzania czasu wolnego zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. W ramach projektu podjęto szeroko zakrojone prace, dzięki którym słynny pałac Marianny Orańskiej wraz z 120 hektarowym parkiem przechodzi kompleksowy remont. Projekt obejmuje zarówno prace remontowo-budowlane, jak i konserwatorskie, a w tym m.in.: rewitalizację obiektu Mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia, wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Mauzoleum, rekonstrukcję stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu, rekonstrukcję balustrady tarasu widokowego Pałacu oraz wyznaczenie, oznakowanie i oświetlenie atrakcji trasy edukacyjno-turystycznej Parkiem Kulturowym. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w sierpniu 2018 roku.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowicki to przykład zabytku, który da się uratować i ocalić od zapomnienia. Dzięki niniejszemu projektowi zespół pałacowo-parkowy stanie się na nowo ważnym ośrodkiem edukacji kulturalnej dla wielu pokoleń i wizytówką tej niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Tytuł projektu: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”

Dofinansowanie: 4 724 658,46 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pałac Marianny Orańskiej w nowej odsłonie_01