Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki złożył wizytę w gminie Vlčice w Republice Czeskiej. Odbył robocze rozmowy ze starostą gminy Josefem Fojtekiem.

Celem spotkania, które miało miejsce 12 kwietnia 2018 r., było podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji – w ramach polsko-czeskiego partnerstwa ważnego zadania inwestycyjnego w obu gminach. – Chcemy je zrealizować razem z czeskim partnerem i będzie ono polegać na tym, że po naszej stronie będziemy rewitalizować teren wokół byłego opactwa cysterskiego. Całość ma się odbyć w kilku etapach. Z kolei po stronie czeskiej projekt zakłada rewitalizację dawnego ogrodu przypałacowego w Vlčicach. Całą dokumentację składamy wspólnie w czerwcu bieżącego roku i mamy nadzieję pozyskać na nasze przedsięwzięcie wsparcie w postaci dotacji – powiedział wójt Marcin Czerniec i dodał z satysfakcją, że obserwując  zaangażowanie czeskich samorządowców w przywracanie uroku miejscom tworzącym piękno tamtejszej gminy, można mówić o zbieżnych wizje rozwoju naszych gmin.