Zadania, jakie powierzają mieszkańcy wsi jednej osobie ze swojego grona, wymagają poświęcenia i pomysłowości. Wybór tej osoby świadczy o autorytecie i zaufaniu. Sołtysi są codziennie najbliżej ludzi, z którymi tworzą najbardziej zżyte ze sobą środowiska.

Panie i Panowie Sołtysi Gminy Kamieniec Ząbkowicki! W dniu Waszego święta wyrażam wdzięczność za tę społeczną pracę, jakiej się podejmujecie. Jej owoce, czasem pojawiają się szybko, innym razem wymagają cierpliwości. Jesteście jednakże najlepiej zorientowani w tym, co jest naprawdę potrzebne wsiom, które są rodzimym gniazdem dla małych społeczności, jakimi są sołectwa. Zapewniam, że samorząd gminny był, jest i będzie gotowy wspomagać wszystkie inicjatywy służące budowaniu wspólnego dobra.

Serdecznie życzę Paniom i Panom Sołtysom zdrowia, wytrwałości,

pomysłowości i dobrych współpracowników w radach sołeckich.

Życzę realizacji planów społecznych i spełnienia osobistych marzeń.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki