A więc chcesz być kochany? Śmiałe to żądanie. Ale pomyśl przez chwilę, czyś zasłużył na nie?! Klasowe walentynki uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2 obchodzili 13 lutego 2018 r. na godzinie wychowawczej i połączyli je z Dniem Życzliwości.

Przygotowania do tego dnia trwały dwa tygodnie. Przede wszystkim każdy uczeń z klasy losował osobę, którą miał darzyć „szczególną” życzliwością przez całe dwa tygodnie. Nikomu jednak nie mógł zdradzić tej tajemnicy, gdyż 14 lutego miał się przekonać, czy dobrze wywiązał się z zadania i czy potrafił być miłym dla tej osoby tak, aby ona mogła się domyślić, kto darzy ją serdecznością. Wiele osób bez problemu wskazało swoją bratnią duszę. Najważniejsze jednak było to ,że klasa piąta udowodniła, że potrafi odznaczyć się dyskrecją. Następnie uczniowie zaśpiewali przygotowane wcześniej piosenki o miłości. Oczywiście najpopularniejszą piosenką okazała się „Miłość w Zakopanem” . Klasowy zespół taneczny przedstawił również taniec do piosenki Ariane Grande pt. „Bang Bang”.

Tego dnia  wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki przygotowane przez Panią Dagmarę oraz Julię Bielec. Karolek Balcerzak korzystając z okazji wręczył każdej dziewczynce własnoręcznie wykonaną walentynkę. To wspaniałe uczucie, kiedy ktoś jest dla nas miły, dlatego postanowiliśmy okazywać sobie dowody sympatii nie tylko 14 lutego, lecz każdego dnia.