Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II zorganizował w grudniu 2017 r. kiermasz bożonarodzeniowy, którego mottem przewodnim były słowa patrona Papieża Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Uczniowie przekazali na kiermasz artykuły bezpośrednio związane z tradycją bożonarodzeniowego święta. Część symboli Bożego Narodzenia wykonali na lekcjach techniki i plastyki oraz na zajęciach świetlicowych, a część samodzielnie w domu.

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia oraz zakupili ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na dokupienie potrzebnych artykułów do Szlachetnej Paczki, na pomoc dla ciężko chorej Zuzi oraz na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.”

Samorząd Uczniowski pod opieką pań: Alicji Walerian i Mileny Skotnickiej