Ten wyjątkowy dzień to już tradycja. 22 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim obchodziliśmy Dzień Patrona gimnazjum – Adama Mickiewicza.

Tradycja lat, a jednocześnie kreatywność artystyczna sprawia, że ten dzień każdego roku jest wyjątkowy. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w obchody uroczystości. Uczniowie, odświętnie ubrani, zebrali się w sali gimnastycznej. Przewodnicząca samorządu szkolnego Oliwia Wróbel poprowadziła uroczysty apel.

Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej z nich uczniowie odebrali nagrody i dyplomy za udział w konkursach: „Konkurs ortograficzny o Złote Pióro Adama Mickiewicza”, „Konkurs wiedzy o życiu, twórczości i czasach Adama Mickiewicza” oraz „Konkurs krasomówczy”. Podsumowania wyników konkursu ortograficznego w kategorii klas VII, II i III gimnazjum dokonała pani M. Pastuch. Mistrzami ortografii okazali się: N. Wolak VII B, A. Liczner II A, J. Nowak III B.  Pani M. Wrońska przedstawiła laureatów „Konkursu wiedzy o życiu, twórczości i czasach Adama Mickiewicza” – A. Bielas I miejsce, A. Klimczak II miejsce, W. Ciapka III miejsce. Wyniki „Konkursu krasomówczego” omówiła pani A. Rembiasz –  I miejsce K. Służyńska, II miejsce M. Bierut, III miejsce Z. Bocian i K. Pawliczak. Ks. M. Maluszczak wręczył  uczniom także certyfikaty za udział w szkoleniu „Wolontariat dla dużych i małych”: P. Bernardowi, J. Pańczykowi, A. Kuśmierek, W. Poprzeczce.

Pani dyrektor B. Kołodziej i pani M. Sowa – przewodnicząca Rady Rodziców- wręczyły zwycięzcom dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Dyrektor szkoły serdecznie podziękowała również pani Iwonie Bukańskiej-Flincie za zorganizowanie akcji dla najbardziej potrzebujących uczniów – „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.

W drugiej części uroczystości uczniowie gimnazjum z klasy II a,b,c, IIIa,b oraz uczennica klasy VIIA zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez panie: Mirosławę Pastuch i Izabellę Rudkowską. „Nie ten bowiem mądry, kto dużo wie, ale ten, kto potrafi swoją wiedzą służyć innym”. Takim właśnie człowiekiem był patron naszego gimnazjum. Zawsze oddany swojej Ojczyźnie i rodakom. Żył dla ludzi i z ludźmi. Jego mądrość i szlachetność wymagały wielkiej odwagi. Niełatwo było bowiem wcielać w życie nowe idee, myśli, działania”- stwierdziła K. Bierut, podkreślając, jak ważny dla całej społeczności uczniowskiej jest narodowy wieszcz. Spektakl zaprezentowany przez uczniów przypomniał wszystkim, że piękno, dobro i prawda to wartości uniwersalne, nieprzemijające. Największe cywilizacje, najpotężniejszy postęp techniczny nigdy ich nie zastąpią. Słowa naszego największego poety „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” na długo pozostaną w naszej pamięci.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Bożena Kołodziej, dziękując wszystkim za przybycie i wspólne obchody tak uroczystego dla szkoły dnia, życzyła także wszystkim uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Przedstawicielki samorządu szkolnego w imieniu społeczności uczniowskiej życzyły pani dyrektor wszelkiej pomyślności, poczucia prywatnego i zawodowego spełnienia, dzieląc się symbolicznym opłatkiem.

Głos zabrał również Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, który podziękował młodym artystom za niezwykły program, życząc wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzących świąt, a także Nowego Roku. Do podziękowań  dołączył się także Ks. Dziekan W. Dąbrowski, życząc, aby tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaciła łaską, napełniła pokojem i radością, a blaskiem swym  oświecała wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

M.P. / I.R.