Zrealizowana została kolejne inwestycje służące mieszkańcom Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Tym razem dotyczy to sołectw Sławęcin i Sosnowa.

W sołectwie Sławęcin oddana została do użytku droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 114 390 zł, a pozyskanie dotacja wyniosła 35 490 zł.

W sołectwie Sosnowa wykonano rowy melioracyjne. Prace polegały na gruntownej konserwacji rowu poprzez: wykaszanie, ścinanie krzaków oraz odmulenie rowu na długości 1228 mb. Wartość prac wyniosła 22 718 zł z udziałem środków, jakie otrzymaliśmy w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.